Utnytte kapasitet. Mitigere gap.

  • Ønsker du å få frem og bruke mer av det beste i deg?
  • Ønsker du hjelp til å aktivere det uutnyttede potensialet som bobler inni deg?
  • Ønsker du å oppnå varig endring og vekst, ikke bare gi raske og midlertidige løsninger?
  • Vil du samarbeide med en personlig coach med en unik bakgrunn og lang erfaring?

Hva har en sveitsisk lommekniv med coaching å gjøre?

Som den legendariske Briareus fra gresk mytologi, kjent for sine 100 hender, 50 hoder og eksepsjonell styrke og rekkevidde, har verktøykassen vår mer variasjon enn en sveitsisk lommekniv.  Vi besitter omfattende kompetanse og erfaring, samt anvender evidensbaserte metoder og rammeverk som vi skreddersyr til dine behov.

Balansert selvledelse

Vi er forkjempere for balansert  selvledelse og selvbestemmelse, hvor dine unike styrker, gode egenskaper og verdier er drivkraften.  Dette handler ikke om å bli en annen enn den du er – det handler om å  få frem det beste i deg.

Forankret i Positive Psychology

Hos Briareus Coaching er vi forankret i vitenskapen om positiv psykologi, med fokus på å utnytte dine styrker og bygge videre på det som er bra og fungerer. Som Dr. Martin E.P. Seligman sa: “Positiv psykologi er tuftet på troen på at mennesker ønsker mer enn en slutt på lidelse. Folk ønsker å leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, å kultivere det som er best i seg selv, for å forbedre sitt velvære. “

“Positive Psychology is founded on the belief that people want more than an end to suffering. People want to lead meaningful and fulfilling lives, to cultivate what is best within themselves, to enhance their experiences of love, work, and play.” Dr. Martin E.P. Seligman

Veien blir til mens vi går

Vi er ikke bare her for å hjelpe deg med å utarbeide kartet for veien fremover, men for å støtte deg mot ønsket resultat, selv når det betyr å ta utsiktsruten, en hvilepause og noen sidespor. Og når nødvendig, så omarbeider vi tilnærming og fremgangsmåte.

Ikke din typiske coach

Å samarbeide med en coach som har omfattende livs- og arbeidserfaring kan gi deg et større og annerledes perspektiv på dine utfordringer og tilnærminger. Det kan til og med utløse innovative tilnærminger og dermed føre til unike og praktiske løsninger.

Med tilgang til et globalt nettverk av coacher kan vi eksponere deg for ulike kulturer og måter å tenke på.

Hva betyr det å utnytte kapasitet og mitigere gap?

Å utnytte din kapasitet betyr å bruke dine eksisterende ferdigheter, kunnskap og ressurser for å nå dine mål og maksimere ditt potensial. Det innebærer å identifisere og bygge på dine styrker, gode kvaliteter og evner for å hjelpe deg med å oppnå de ønskede resultatene.
 

På den annen side betyr det å mitigere gapet å identifisere områder der du kan mangle ferdigheter, kunnskap eller ressurser og arbeide for å bygge bro over disse hullene. For dermed å adressere områdene der du kan trenge justeringer for å oppnå de ønskede resultatene.

Ved å kombinere disse tilnærmingene, tar Briarius Coaching sikte på å hjelpe deg å oppnå de ønskede resultatene ved å bevissgjøre deg til å avdekke, bruke og utnytte dine sterke sider samtidig som du blir oppmerksom på og håndterer eventuelle svakheter.  Og hvem vil ikke det?

Ta kontakt – så kan vi sammen drøfte hvordan Briareus Coaching kan bidra til et liv med økt velvære og livsglede.
 

Portefølje:

One on one briareus personal and sponsored coaching

1:1 Coaching

18 min workinar 30 min one one one coaching

Workinar & 1:1 Coaching

Briareus Team Coaching

Team Coaching

workshops

On-site workshop

Briareus Office Hours

Office hour

success in selfleadership

Success In Self-Leadership

Briareus Coaching: leveraging capacity. mitigating gaps

Here to help you tap into the untapped potential bubbling inside you and to help you achieve lasting change and growth, not just provide quick-fix and temporary solutions.

Like the legendary Briareus from Greek mythology, known for his 100 hands and 50 heads and exceptional strength and reach, our toolbox has more variety than a Swiss army knife. We draw from extensive knowledge, experience, methods, and frameworks we tailor to your needs. 

Self-leadership & Self-determination

We champion self-leadership and self-determination, fueled by your unique strengths and greatest qualities. This isn’t about becoming someone else – it’s about becoming the best possible version of yourself.

Grounded in Positive Psychology

At the core of our coaching methodology lies the science of positive psychology. We believe that by focusing on your strengths and building on what works well, you can become the best version of yourself – and we’re committed to helping you realize this potential. 

“Positive Psychology is founded on the belief that people want more than an end to suffering. People want to lead meaningful and fulfilling lives, to cultivate what is best within themselves, to enhance their experiences of love, work, and play.” Dr. Martin E.P. Seligman

 

Carve Out Your Own Path to Unseen Possibilities

It’s time to redefine what’s possible. Let’s work together to uncover and use your strengths toward those unseen possibilities. 

We’re not just here to help you clarify your roadmap but to support you toward your desired outcome, even when it means taking a scenic route.

Whether you want to improve your personal or professional life, we have the expertise and resources to help you leverage your capacity and mitigate gaps.

Not your typical coach

Working with a coach with extensive life and work experience as your thinking partner can give you a broader perspective on life and work, enabling you to approach challenges differently and make more informed choices. It can even spark innovative and creative ideas, leading to unique and practical solutions.

Expand your toolkit with access to our global network of coaches, offering diverse coaching methodologies, frameworks, and cultural perspectives, broadening your approach to problem-solving.

Contact us today – let’s explore how Briareus Coaching can help you reach – and surpass – your desired outcomes.